Escudo de piedra artificial de 55 por 53 cm color caliza con oxidos, 90 €